قوانین و مقررات

قوانین و مقررات۱۳۹۸-۲-۲۶ ۱۰:۵۸:۰۸ +۰۰:۰۰

۱- مدت زمان تحویل پروژه‌های وب‌سایت به صورت تلفنی در قرارداد مشخص خواهد شد. این زمان بین دو تا هشت هفته میتواند متغیر باشد که به تحلیل‌ها و نیازها بدست آمده از درخواست‌های شما، متغیر است.

۲- به همراه هر قرارداد وب‌سایت بسته پشتیبانی از وب‌سایت نیز قرار دارد که به مدت زمان آن پس از تاریخ تحویل وب‌سایت شروع خواهد شد. در این مدت کارفرما میتواند تمام تغییرات جزئی مورد نیاز جهت رسیدن به وب‌سایت مطلوب خود از پشتیبان معرفی شده درخواست کند. پس از اتمام زمان پشتیبانی، در صورت نیاز، کارفرما مجدد باید جهت درخواست پشتیبانی به مدت یک ماه اقدام کند.

۳- حداقل زمان مورد نیاز برای انجام خدمات پشتیبانی معرفی شده یک هفته بوده و امکان زودتر تحویل دادن خدمات وجود نخواهد داشت.

۴- خدمات پشتیبانی تنها شامل مواردی است که به آنها در صفحه خدمات اشاره شده است. انجام تغییرات اساسی و کلی نیازمند بررسی و تخمین هزینه‌ی آن است که در صورت تمایل از طرف کارفرما انجام خواهد شد. این درخواست باید قبل از خرید سفارش پشتیبانی اعلام شود و بعد از سفارش بسته پشتیبانی، امکان اعلام مجدد آن وجود نخواهد داشت.

۵- در صورت وجود هرگونه مشکل در ارائه خدمات در حین انجام کار، کارفرما موظف تشریح مشکل به تیم پشتیبانی است است. در صورت عدم اعلام و گذشت دوره یک ماهه پشتیبانی، کارفرما موظف به سفارش مجدد بسته پشتیبانی است.

۶- در بسته پشتیبانی، هیچگونه عملکرد برنامه‌نویسی وجود نخواهد داشت و تنها حل مشکلاتی که بوسیله افزونه امکان مرتفع شدن دارند، موظف به انجام آن خواهیم بود.

۷- به همراه هر قرارداد وب‌سایت یک بسته آموزش مدیریت سایت به مدت ۳ ساعت نیز قرار دارد. این آموزش بعد از تحویل وب‌سایت به کارفرما و با تعیین تاریخ و ساعت و مکان، به صورت خصوصی به فرد معرفی شده، صورت خواهد گرفت.

۸- در این بسته آموزش شیوه کار با وب‌سایت و انجام امور معمول با وب‌سایت تشریح خواهد شد. از آموزش تنظیمات تخصصی و پیشرفته به کارفرما معذور خواهیم بود.

۹- در صورت احتیاج به آموزش مجدد، کارفرما موظف به خرید بسته آموزش مدیریت سایت است.